uniwersytet3w

Strona poświęcona ludziom chcącym się uczyć w każdym wieku

Początek

W Turku rozpoczął działanie niwersytet Trzeciego Wieku