Początek

W Turku rozpoczął działanie niwersytet Trzeciego Wieku